Örnek HTML sayfası
Bugun...Türk ve Dünya Edebiyatında İlk Çalışmalar
Tarih: 31-01-2017 16:31:19 Güncelleme: 31-01-2017 16:44:19 + -facebook-paylas
Tarih: 31-01-2017 16:31

Türk ve Dünya Edebiyatında İlk Çalışmalar

§  Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi ‘Şair Evlenmesi’nde kullanmıştır.​

§  Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.

§  Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.

§  Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.

§  Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.

§  Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir

§  Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.

§  Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül’dür(Mehmet Rauf)

§  Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.

§  Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir

§  Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)

§  İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.

§  Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan’ın Sahra adlı şiiridir.

§  Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir.   

§  Edebiyatımızda çocuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbülzade   

§  Vehbi’nin Lütfiye’sidir.

§  Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal’dir.   

§  İlk çocuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)   

§  Türk Edebiyatı’nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz’dir.   

§  Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.   

§  Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.  

§  Türk Edebiyatı’nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir. ( A.Ağaoğlu)   

§  Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan’ın Müsameratname’dir.(1872)   

§  Türk Edebiyatı’nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.   

§  Türk Edebiyatı’nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay’dır.

§  (Tutunamayanlar)  

§  Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.   

§  Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları’dır.  

§  Türk masalları ilk defa yurt dışında 16.Lui döneminde Fransa’da yayınlanmıştır.   

§  Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.   

§  Divan Edebiyatı’nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip’dir.  

§  İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.(1953)

§  Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)   

§  Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati’dir.  

§  Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir.  

§  Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır ,yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.   

§  Kutatgu Bilik ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.   

§  İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu’dur.  

§  Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.   

§  Batılı tekniğe uygun ilk ilk roman Aşk-ı Memnu’dur.  

§  Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber’dir. (A.Hamit Tarhan )   

§  Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’dır. (Y.Ziya Ortaç)  

§  İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun’dur.(K.Çelebi)   

§  İlk hatıra kitabı Babürname’dir.(Babürşah)   

§  İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai’dir.  

§  Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat’tır.(Z.Paşa)   

§  Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye’dir.(Şinasi)   

§  İlk mizah dergisi Diyojen’dir.(Teodor Kasap)   

§  Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Letafet-i Rivayet’tir.(A.Mithat)   

§  Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler’dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)   

§  Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim’dir.   

§  Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin’dir.   

§  İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig’tir.  

§  İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem’dir.   

§  İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk’tür.(K.Mahmut)   

§  İlk sosyolog Ziya Gökalp’tır.   

§  İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.   

§  Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale’dir.  

§  Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah’tır.(Halit Ziya)   

§  Türk Edebiyatı’ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç’tır.  

§  İlk tezkiremiz Mecalis’ün Nefais’tir. ( A.Şir Nevai’dir)   

§  İlk mizah gazetemiz Diyojen’dir. (N.Kemal)   

§  İlk matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati’dir.

§  Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.   

§  İlk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur.   

§  İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre’dir.  

§  Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin’dir.  

§  Türkçenin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.  

§  Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul’dur. 

§  Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul’dur.  

§  Serbest müstezadı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret’tir.   

§  Şiirde noktalama işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret’tir.   

§  Divan Edebiyatı’nın Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Naili’dir.  

§  Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)   

§  Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.  

§  İlk Türkçe gazete 1831’de kurulan Takvim-i Vaka’dır.  

§  İlk Türkçe özel gazete 1860’da kurulan Tercüman-ı Ahval’dır.   

§  İlk Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz’dur. (Kayra)  

§  Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar’ın Manas Destanı’dır. 

§  En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi’dir.   

§  Türkiye’de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügt Bulamadım’dır. ( M.Doğan)  

§  Amerikan Kız Koleji’nde okuyan ilk Türk Halide Edip Adıvar’dır.   

§  Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar’dır.   

§  Milli Mücadele’de bulunan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.   

§  Türkiye’de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar’dır.  

§  Atatürk’e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.   

§  Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.  

§  DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER 

§  Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio Decamkeron   

§  Komedi türünün ilk büyük ustası : Aristofanas  

§  Trajedi türünün ilk büyük ustası : Aiskylos   

§  Deneme türünün kurucusu : Montaigne   

§  İlk mizah dergisi : Diyojen / Teodor Kasap   

§  Dünya edebiyatındaki ilk modern roman : Cervantes / Don Kişot  

§  Dünyada ilk özgün çizgi roman: New Fund (1935)   

§  Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi: Chester Gould / Dick Tracy   

§  Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan: William Hogarth  

§  Dünyada bilinen en uzun destanı: Kırgızlar’ın Manas Destanı  

§  Dünyada bilinen en eski destan: Gılgamış Destanı  

§  Dünyadaki ilk kadın romancı: Afraben  

§  Dünya edebiyatındaki ilk realist roman : Madama Bovary 

§  İlk kitap fuarı: Frankfurt’ta 1480 yılında

§  Piyanoyu ilk yapan : 700’lü yıllarda İtalya – Floransa’da Bartolomeo Cristofori.

§  Nobel edebiyat ödülünü ilk alan ülke: İsviçre  

§  Bilinen ilk kadın tiyatro yazarı: Hrotsvit

§  Bilinen ilk sinema oyuncu : Florence Lawrence   

§  Bilinen en eski beste: Melagari Abdülkadir   

§  Dünyanın en eski heykeli: Şanlıurfa da erkek kutsallığını ifade eden bir yontu   

§  İlk sinema gösterimi: 28 Aralık 1895 tarihinde ise Paris’te “Capucines Bulvarı” üzerindeki “Grand Café” bodrumunda bulunan 120 kişilik Indien Salon’da yapıldı ve gösteriyi 25 kişi izledi.  

§  İlk sesli film: The Jazz Singer  

§  İlk renkli film: Üç Küçük Domuz  

§  İlk bilim kurgu filmi: Ay’a Seyahat 

§  En geniş kapsamlı ilk ansiklopedi: Historia Naturalis / Gaius Plinius Secundu   

§  Bilinen ilk masal anlatıcısı: Aisopos

§  İlk gazete: Relation / Fransa   

§  İlk gazeteci : Johann Carolus  

§  Dünyanın bilinen ilk aşk şarkısı: Sümer Kralı Suşin’e yazılan 7 kıtalık bir şiir (İstanbul Tableti)

 
Kaynak: http://www.kerimusta.com/turk-ve-dunya-edebiyatinda-ilkler/

Bu haber 3342 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Türk Edebiyatında İlkler Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
1348 Okunma
1346 Okunma
1345 Okunma
1343 Okunma
1330 Okunma
1328 Okunma
1305 Okunma
1252 Okunma
1228 Okunma
1179 Okunma
1127 Okunma
1088 Okunma
5302 Okunma
5263 Okunma
5034 Okunma
4976 Okunma
4951 Okunma
4277 Okunma
3823 Okunma
3823 Okunma
3741 Okunma
3711 Okunma
3654 Okunma
3456 Okunma
SON YORUMLANANLAR
YUKARI