Bugun...


Memduh YAĞMUR


Facebookta Paylaş

TÜRK DÜNYASININ BİRLİK VE BERABERLİĞİNDE SİNEMANIN ROLÜ
Tarih: 01-02-2018 09:27:00 Güncelleme: 01-02-2018 11:37:00


1.Giriş

       Tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşayan Türk Milleti, gittiği her yere hem kendi medeniyetini götürmüş, hem de adaletle hükmederek gönülleri fethetmiştir. Binlerce yıllık tarihi boyunca büyük medeniyetler kuran ve yaşatan Türk Milleti, 21. Asra da tarihi misyonuna uygun olarak damgasını vurabilir.

       20. asırda komünizmin etkisi altına girse de 1990’lı yıllar Türk Cumhuriyetlerinin de yeniden doğuşudur. Dil de fikirde ve işte birlik diyerek bir araya gelmek isteyen büyük Milletimiz, bunu siyasi, ekonomik ve kültür sanat alanındaki birliktelikle ancak yapacaktır.

       Bilhassa yayıncılık alanındaki gelişmeler, uydu teknolojisi, internet ve mobil hayat artık sınırları ortadan kaldırmış, bizi birbirimize daha yakın hale getirmiştir. TÜRKSAT uydularının etki alanı Orta Asya ve Avrupa’yı kapsar hale gelmiş ve bizim yayınlarımız bütün dünya da olduğu kadar Türk Cumhuriyetlerinde de izlenir hale gelmiştir. Türk Cumhuriyetlerinde en çok izlenen programlar arasında Türkiye yapımları filmler ve diziler ön sıradadır.

       Belgesel programlar ise biraz daha farklılık göstermektedir. Konusunu gerçeklikten alan belgeseller, gitmesek de bizleri Türk’ün yaşadığı yerlere götürmekte, bizlerden uzakta olan kardeşlerimizin kültürlerini gözler önüne getirmektedir. Binlerce yıl ayrı kalan kardeşleri yeniden bir araya getirmektedir. Rahmetli Servet Somuncuoğlu ve izinden giden belgeselciler, bilinmeyen Türk tarihini açığa çıkararak kültürümüze büyük hizmetler etmişlerdir.

       Aynı amaç doğrultusunda 2016 yılında Dünya Gazeteciler Federasyonu da konusu Türk’ün dünyaya bakışı olan Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması tertip etmiş ve çok farklı coğrafyalardan 70 film katılmış ve 12 film elemelere kalmıştır. Bunlardan ilk 3 sırayı alan filmler, mansiyon alan filmler ve gösterime değer görülen filmler seçilmiştir. Bu filmler de Türkiye haricinde Kıbrıs, Azarbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ülkelerde gösterime girmiştir.

       Büyük ilgi gören festival ile ortak tarih, dil ve kültürü olan devletlerarasında işbirliğini bir daha göstermiş ve kardeşliğin pekiştirilmesinde öncü rol oynamıştır.

 2.Belgesel Nedir?

       Köklerini sinemadan alan belgesel deyimi, “belgelerle ilgili, belgelerden oluşan, belgelere dayanan veya belgelerden kaynaklanan” anlamında artık sadece sinemada değil, romandan, fotoğrafa, tiyatro türüne kadar pek çok alanında kullanılmaktadır (Mutlu, 1993, s.150).

       Türk Dil Kurumu’nun, Sinema-TV Terimleri Sözlüğünde “belge niteliği taşıyan film ya da televizyon izlencesi”(ÖZÖN, 1981)

         Yazın Terimleri Sözlüğünde “belgelere, gerçek olaylara dayanan eser”  (GENCAN, EDİSKUN, 1974)  olarak tanımlanmaktadır.

       Edison’un 1876’da tek kişilik göstericisi “kinetescopu” saymazsak, 28 Aralık 1895
günü Louis Lumiere’in bir göstericiden perdeye yansıtarak gerçekleştirdiği halka açık
ilk film gösterisini sinemanın doğuş tarihi olarak kabul edilmektedir. Lumiere çektiği ilk
filmler günlük yaşama ait görüntüler oldu; Bebeğin Kahvaltısı, Limandan Çıkış, Bir
Trenin Gara Girişi vb. filmleri yaklaşık birer dakikalık kısa filmlerde olsalar sinemanın
ilk örnekleri olarak kayda geçmiştir. “Sulanan Sulayıcı” adlı bir şaka filmi de çeken
Lumiere konularını genellikle gerçek yaşamdan almış öykülü anlatımlar üzerinde
durmamıştır. Elde ettiği görüntülerde düzenlemeler yapmamış gerçekliği olduğu gibi
perdeye aktarmıştır. Ekiplerini dünyanın dört bir köşesine göndererek buralardan çeşitli
görüntüler elde etmiş, böylece sinemanın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Lumiere ve
yönetmenlerinin ilk çalışmaları, herhangi bir yazım ya da bakış açısı katmadan, günlük
olayları hiç değiştirmeden yalnızca doğrudan doğruya kaydetmekten ve yinelemekten
başka bir şey olmamakla beraber, bu filmler gerçek olayların kayıtları ve belgesel
filmlerin ilk biçimleri olarak kabul edilmektedirler (ÖNGÖREN, 1991, s.17).

       Sinema tarihinde ilk belgesel film olarak nitelendirilen Kuzeyli Nanook (Flaherty, 1922) filminin başlangıç sahnesinde yönetmen Flaherty tarafından yazılmış bir önsöz yer alır. Flaherty bu filmin çekimi için uzun süre araştırma yaptığını, aylarca sadece birkaç Eskimo ile birlikte yolculuk yaptığını ve yaşadığı bu deneyim sonucunda onların yaşamları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtir. Film yapım sürecinde karşılaştığı zorlukları anlatır. Filmin, yönetmen tarafından yazılan bu yazılar ile başlaması, izleyiciye film yapım süreci hakkında bilgi verir ve gerçekliğin içine çeker

       Belgesel”  terimi ilk kez 1926 Şubat’ında John Grierson tarafından Robert Flaherty’nin  “Moana”  adlı filmini tanımlamak için New York Sun’da kullanılmıştır. Fransızca kökenli bu sözcük daha çok gezi filmlerini nitelemek için kullanılmıştır. “Gezi anıları, yalnızca gezen için değil, her izlenimden bilgi edinen kişiler için de öğretici ve eğlendirici özellikler taşımaktadır. Zamanın içinde kalan izler olarak anılar, onları yaşayanları yeniden o anlara götürürken, başkalarına da çok sayıda izlenim, düşünce ve esin vermekte,  zamanın sayısız  denemelerle  elde  edilmiş  sağlam  birikimlerini genç kuşaklara öğretmektedir” (CERECİ, 2007, 122).

       Dünya Belgesel Birliği 1948’de yaptığı tanımda “Belgesel film, selüloidin üzerine kayıt yapmanın tüm yöntemleri ile gerçekliğin herhangi bir görünümünün yorumlanması, olaylara dayanan çekimler ya da oluşumlar ile bir duyum ya da neden yaratma, insanın bilgi ve kavramasını genişletme, ekonomi, kültür ve insan ilişkilerine yönelik çözümler sunma ve uyarma amaçlı yapımlar ortaya koymak anlamına gelmektedir.”  (ROTHA, 2000:22)

       OSCAR Ödülleri dağıtıcısı AMPAS (The Academy of Motion Picture Arts And Science) tarafından belgesel ödülleri için belirlenen kurallarda belgeselin tanımı: “Önemli tarihi, sosyal, bilimsel veya ekonomik konuların, ya oluş anında ya da yeniden yapılandırarak görüntülendiği, olaylara dayanan içeriğin, eğlenceye oranla daha fazla vurgulandığı filmler” olarak yapılmıştır. (ÇAKAROZ 2008, s.10)

       Belgesel filmin babası sayılan John Grierson’ın deyişiyle belgesel film, gerçeklerin yeniden yaratımının filmidir”  (Barsam,  1973,  8).  Belgesel filmle birlikte, yaşanan bütün gerçekler yeniden ve yeniden defalarca bir kere daha yaşanabilmektedir. 

 “Belgesel film, insanın doğa ile ve başka insanlarla kurduğu ilişkinin belirli bir biçimden kaynaklanan unutmaya, acımasızlığa ve mutsuzluğa karşı direnen bir sanat formu, bir sanat alanıdır.” (OSKAY:148)

       “Gerçek yaşayıştan alınan herhangi bir olguyu, kendi doğal çevresi ve akışı içinde ya da
buna en yakın biçimde sonradan kurulmuş birimlerde, seçilmiş yerlerce işleyen, çok kez
belirli bir ereği yansıtan film çeşidi (ÖZÖN, 1981, s.35)

            Belgesel, belge filmlerden, günümüzde televizyonlarda gördüğümüz, haber, tarih,
toplumsal olaylar, gezi, doğa, spor, bilim gibi içeriklerle, yerinde zamanında kaydedilmiş, herhangi bir canlandırmaya dayanmayan filmler kurmaca olmayan yapımlardır. Kurmaca olmayan yapımların bir alt türü olarak belgesellerde ise bir kişiyi, olayı ya da olguyu yorumlayıp, sinematografik araçları kullanarak aktarmak esastır.

       Belgeselleri, kurmaca filmlerden, ayrılan temel özellikleri ise, konuları, amaç, bakış
açısı ve yaklaşımları, yapıları, yapım özellikleri ve son olarak da izleyiciye sundukları.
Konuları açısından, belgesellerin, genel insani durumları, özellikle de bireysel
eylemleri, ilişkileri, duyguları kurmaca filmlere bıraktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla
da ele aldığı konular çerçevesinde amaç, bakış açısı ve yaklaşımları, kameranın
karşısında var olanları izleyicide bir tavır oluşturmak ve etkilemek üzere kaydetmek ve
aktarmak olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada sosyal bir sorumluluk üstlenirler. Bu da
belgesel yapısının, içeriği oluşturmaktan, kurmaktan çok, var olana dayanmasını
doğurur. Bu yapı çerçevesinde de yapım özelliklerinde, gerçek kişiler, yerinde ve
zamanında yapılmış çekimler, doğal aydınlatma, anlamı dönüştürmekten uzak bir kurgu
kaçınılmaz olmaktadır. Bu temel özellikleri çerçevesinde de izleyiciye sundukları,
eyleme geçmeye kadar uzanan bir çizgide sosyal bir tecrübedir.
 

Belgeselci Servet SOMUNCUOĞLU

       Belgeseli tanımlamada ön plana çıkan terimler gerçek, nesnellik ve yorumdur. Belgesel, gerçek insanları ve olayları gerçekleştikleri zaman ve mekânda kaydeder, toplumsal olarak anlam ifade edecek bir yapının içinde kullanmak üzere gerçekliği yeniden kurar. Herhangi bir uydurma, yeniden canlandırma ve dramatizasyon söz konusu değildir. Dolayısıyla gerçekçi olmalıdır. Ancak iyi bir belgesel, hayatın olduğu gibi kaydedilmesiyle de gerçekleştirilemez. Önemli olan orada belgeselcinin gerçeklere dair yorumudur. (IŞIKMAN,2009:11)

3. Dünya Gazeteciler Federasyonu

         Federasyon, Türk Dünya Gazetecilerini Ankara’da bir çatı altında toplamak

maksadıyla kurulan bir sivil toplum teşkilatıdır. İlk etkinliğini Eskişehir Valiliği Kalkınma

Ajansı ve Gazeteciler Cemiyetileri Basın Vakfı’nın organizesi, federasyonunun  katılımı

ve katkısıyla Türk Dünyası 1. Gazeteciler Şurası’nı toplayarak yapmıştır.

       2. Türk Dünyası Gazeteciler Şurası’nı Tataristan’ın başkenti Kazan’da Gazeteciler Cemiyetler 

Basın Vakfı ile partnerleri katılımı ve katkısıyla 100 gazeteciyle 26-29 Mayıs 2015’te yaptı.

       28-30 Nisan 2016 tarihleri arasında 1. Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk kongresi

İçin  Irak Türkmen Gazetecileri’nin misafiri olarak Kerkük’te bulundular. 

       Bu Festival ise,  ülkemiz gençliğinin dikkat ve katılımını yüzyıllar boyunca şekillenen

Türk kimliği ve medeniyet tasavvuru üzerine yoğunlaştırarak tarihi ve kültürel değerleri

yeni kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir.

  türk dünyası belgesel yarışması ödüller ile ilgili görsel sonucu

         Projenin diğer bir amacı ise; Orta Asya Türk devletleri ile soydaş ve akraba toplulularında

sağlanan katılım sayesinde bu büyük coğrafyadaki ortak tarih, tasavvur ve inancı

vurgulanmış, böylece muhtelif kardeş devletler çatısı altında yaşayan kardeşlerimizin,

soydaş ve akrabalarımızın ortak tarih ve kültürden kaynaklanan ortak bilinci ve tasavvuru

kavranması ve bu tasavvurun yayınlaşması amaçlanmıştır.

        Faaliyetlerin ikincil amacı ise; belgesel film ve sinema aracılığıyla ortak bir Türk

Dünyası film arşivi oluşmasına katkı sağlamak. Böylece günümüzün etkili kitle iletişim

araçlarından biri olmayı sürdüren genel anlamda sinema,özel anlamda ise belgesel

projelerinin yapılmasını teşvik ederek bu alanda Türk kimliği ve medeniyet tasavvurunun

çeşitli açılardan geniş bir coğrafyada ele alınmasını temin etmektır.  [1]

4.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali

Bir kaç aylık bir süreyi kapsayan festivalde, Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması yapıldı ve farklı ülkelerde çeşitli gösterimlere de yer verildi. Festivalde, Azerbaycan’dan Başkurtistan’a,Kazakistan’dan Gagavuzya’ya, Kırgızistan’da Hakasya’ya, Dağıstan’dan Çuvaşistan’a,Tataristan’dan Yakutistan’a, İran Türkmensahra’dan Kerkük’e, KKTC’ye birbirinden ilginç belgeseller yer aldı.

 

Festival Tertip Komitesi Başkanı

Menderes Demir

Festival Direktörleri

Turan Şahin

Bayram Bayrammuhammedov

Danışma Kurulu

İbrahim Karaosmanoğlu

Türk Dünyası Bel. Birliği Başkanı

Eflatun Amaşov

Azerbaycan Milletvekili (Azerbaycan Matbuat Şurası Eski Başkanı)

Prof. Dr. Adnan Görür

Niğde Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Dağduran

Kazakistan Türk Halkları Medeniyet Vakfı Başkanı

Doç. Dr. İrfan Günsel

Yakın Doğu Üniver. Mütevelli Heyet Başk.

Dr. Rafet Köksal

Balkan Gaz. Birliği Baş. – Belg. ve Film Yapımcısı

Yılmaz Karaca

Türk Dünyası Gaz. Platformu Dönem Başkanı

İbrahim Erdoğan

Türk Dünyası Gazeteciler Platformu Üyesi

 

Festival Yürütme Kurulu

Menderes Demir

Dünya Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı

İsmail Kahraman

Dünya Gaz. Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Dr. Şemsettin Küzeci

Dünya Gaz. Federasyonu Genel Sekreteri

Okan Çalışkan

Dünya Gazeteciler Federasyonu Genel Muhasip

Necmi Pişkin

Dünya Gazeteciler Yönetim Kurulu Üyesi

Jüri Başkanı

Hocağulu Narlıyev

Jüri Üyeleri

Doç. Dr. Abdülhamit Avşar

Dr. Zeynel Koç

İsmail Kahraman

Memduh Yağmur

Emrah Öztürk

Editör

Prof. Dr. Şehrabını Allahverdiyeva

Sanat Yönetmenleri

Mehmet Buma

Fatih Bayraktar

       Festival ve Yarışma Galası İstanbul’da Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve diğer

önemli katılımcıların katkısıyla yapıldı. İlk belgesel film seçkisini 23. Adana Uluslararası

Film Festivali etkinlikleri içerisinde özel bir gösterimle Adana Büyükşehir Belediye 

Başkanı Hüseyin Sözlü’nün desteği ile 24 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirildi. 

       İkinci özel gösterim Şehit Ömer Halisdemir nezdinde 18 Ekim 2016 tarihinde Niğde Ömeralisdemir Üniversitesi’nde yapıldı.  Bakü Devlet Üniversitesi’nde, 4-5 Kasım 2016 Kazakistan Almatı’da ve Kırgızistan

Bişkek’te Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

       Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödül Töreni, 8 Ekim 2016’da Zeytinburnu 

Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Geceyi Genç TV, Gagauz TV, Tert

TV, Türkmeniye TV, Türkmeneli TV, Ayna TV(Afganistan), Mersin 2000 TV, ORT, Mercan TV,Kanal 68, Karabük TV, Kıbrıs Diyalog TV, Eltr(Kırgızistan), AZTV (Azerbaycan),

Kazakistan TV ve TRT Avaz yayınladı.

 

Adana Gösterimi:

23. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında 24 Eylül 2016 tarihinde Adana Büyükşehir

Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Türk Dünyası Belgesel Seçkileri izlendi.

6 belgeselin izleyicisiyle buluştuğu program ORT, Mersin 2000 TV ve Mercan TV’den

canlı yayınlandı. Seçki izletilerine katılan ve desteklerinden dolayı Türkiye Gazeteciler

Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’dan plaket alan Adana Büyükşehir Belediye

Başkanı Hüseyin Sözlü bir de konuşma yaptı. Hüseyin Sözlü konuşmasında; Türk Dünyası

Seçkileri’nin Adana Film Festivali’ne renk kattığını ve önümüzdeki yıllarda gösterimlerin

bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

 

İstanbul Gösterimi:

 

9 Ekim 2016’da Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde saat 11:00 - 19:30 arasında Türk

Dünyası Belgesel Film Festivali İstanbul Gösterimleri yapıldı. Kazak ve Kırgız Çadırı’nda

34 belgesel izleyici ile buluştu.

 

Türk Dünyası Kültür Mahallesi’ndeki programa, Dünya Gazeteciler Federasyonu Başkanı

Menderes Demir, Kırgızistan Eski Kültür Bakanı ve Milletvekili Sadık Şer-Niyaz, İBB Kültür

A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük, Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.

Dr. Musa Yıldız, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Belgesel film

yönetmenleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Gösterimler öncesi Altaylı sanatçı Satin Dobrina da mini konser verdi. Yaşamı, festivalde

üçüncülüğe layık görülen “Shunu Gelecek” belgeseline konu olan Dobrina, komuz ve

gırtlak performansı sergiledi. Satin Dobrina’nın ardından Afganistan, Kazak ve Kırım

Türkleri Dernekleri sanatçıları ayrı ayrı sahne aldı.

 

Performansların ardından, festivale katkı sunan kurum temsilcilerine plaket takdim edildi.

Etkinliklerde ayrıca Kafkas Evi’nde Festival Söyleşileri gerçekleştirildi.

 

 

image76

 

Niğde Gösterimi 18 Ekim 2016:

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Niğde Seçkileri Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre

ve Kültür Merkezi 1071 Salonu’nda festivalde birinci olan “Göç” filminin gösterimi başladı.

Sonrasında öğrenciler Festivale katılan 6 belgeseli daha izledi.

Programa Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Adnan Görür, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Çukurova

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Mehmet Işık, Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanı Okan Çalışkan, bazı ilçe ve belde

belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çomcalı Gelin’in yönetmeni Metin Bozokul Festival Söyleşileri kapsamında İletişim

Fakültesi öğrencileriyle belgeseli üzerine sohbet etti.

 

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Niğde Etkinlikleri ertesi gün Festival Direktörü Turan

Şahin’in Ömer Halis Demir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo ve TV

Programcılığı bölümü öğrencilerinin günün ilk dersine girmesiyle devam etti.

Festival Tertip Komitesi aynı gün yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya

Niğde Beldiye Başkanı Faruk Akdoğan da katıldı.

 

KKTC Lefkoşa  Gösterimi  21 Ekim 2016:

Kıbrıs Seçkileri Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla Lefkoşa’

da izlendi.Türk Çoğrafyasının farklı bölgelerinden festival katılan 6 belgesel gösterildi.

Gösterimin sonunda Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes

Demir tarafından YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL’e ve Doç. Dr. Fevzi

KASAP’a plaket sunulurken, YDÜ iletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci

tarafından Dünya Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir ve Festival Direktörü

Turan Şahin’e teşekkür belgesi takdim edildi.

 

Azarbaycan  Bakü Gösterimi 28-29  Ekim 2016

 

Bakü Seçkileri, Bakü Devlet Üniversitesi öğrencilerinin ve çok sayıda davetlinin katılııyla 28 

Ekim 2016 tarihinde üniversite kongre salonunda izlendi.

Azerbaycan Basın Konseyi ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun ortaklaşa

düzenlediği gösterimde 6 film izlendi. Programa, BDÜ Rektörü Abel Meherremov,

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı ve Milletvekili Eflatun Amaşov, Cumhurbaşkanlığı

Basın Yayın Organlarının Gelişmesine Katkı Fonu Başkanı Vügar Seferli, gazeteciler,

akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seçki sonrası Üniversite Rektörü Abel Meherremov’a Basın Konseyi Başkanı Eflatun

Amaşov’a, Büyümeyen Çocuklar adlı belgeseliyle festival katılan Azerbaycanlı yönetmen

Alşad Eyvazli’ya Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir

misafirperverlikleri ve katkiları için teşekkür plaketi verdi.

 

Azerbaycanlı yönetmen Rodion İsmailov’da yönettiği “Doğma Ocağı” adlı belgeselin

gösterimi sırasında salonda bulundu. Gösterim sonrasında öğrencilerle filmi üzerine

sohbet eden İsmailov ertesi gün Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Bakü Etkinlikleri

kapsamında Azerbaycan Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema bölümü

öğrencileri ile de bir araya geldi.

Ayrıca     Azerbaycan      ITV’de Saleh Bagırov’un sunduğu Yeni  Gün programında Türk Dünyası

Gazeteciler Federasyon Başkan  Menderes Demir ve Festival Direktörü Turan Şahin konuk

oldu. Programda Türk Dünyası Belgesel Film  Festivali ve  Türk Dünyası için gerekliliği

konuşuldu.

 

Kazakistan  Almatı  Gösterimi 4-5 Kasım  2016

 

Türk Halkları Medeniyetleri Vakfı tarafından organize edilen Türk Dünyası Belgesel Film

Festivali Almatı Seçkileri ilk gösterimini 4 Kasım 2016 Cuma günü saat 14:00’te T.K.

Zhurgenov Kazakistan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi’nde yaptı. Yüksek lisans ve

doktora öğrencilerinin katıldığı seçkilerde finalist filmler izlendi. Seçki önceki Türk Dünyası

Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Türk Halkları Madeniyetleri

Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran öğrencilere festival hakkında bilgi verdi.

 

Türk Halkları Medeniyetleri Vakfı tarafından organize edilen Türk Dünyası Belgesel Film

Festivali Almatı Seçkileri ikinci gösterimini 5 Kasım 2016 saat 14:00’de Bekmambetov

Kültür Merkezi’nde yaptı. Kazak kültür dünyasının çok sayıda saygın isminin katıldığı

program öncesi kokteyl verildi. Dereceye giren belgesellerin yanı sıra Türk ve Kazak yapımı

ikişer belgeselin de izlendiği seçkilerde Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz

Karaca, Türk Halkları Medeniyetleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran, Türk Dünyası

Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir ve Festival Direktörü Turan Şahin

davetlilerle sohbet etti. Sohbet sonrası Almatı Seçkileri’ne katkıda bulunan sponsorlara

plaketleri takdim edildi.

 

Kırgızistan  Bişkek  Gösterimi 8 Kasım  2016

 

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Bişkek Seçkileri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

İletişim Fakültesi Sinema Salonu’nda 8 Kasım 2016’da izlendi. Programa KTMÜ Rektörü

Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Kırgız Cumhuriyeti

Eski Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Kırgızistan Parlamentosu Milletvekili Sadık Şer-Niyaz,

Kırgız Cumhuriyeti Turizm ve Enformasyon Bakanlığı Sinema Departmanı Başkanı Muktalı

Bektenaliyev, Dünya Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Türkiye

Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Kırgızistan film sektörünün önde

gelen temsilcileri, sanatçılar, öğretim elemanları, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

 

Kırgız  Cumhuriyeti  Kültür ve  Enformasyon  Bakanlığı  Sinema  Departmanı  Başkanı

Muktalı Bektenaliyev’in, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali birincisi Göç belgeselinin ikinci

yönetmeni ve görüntü yönetmenine Kırgızistan film sektörüne sundukları katkılardan dolayı

Stambulbek Mambetaliyev ve Kanıbek Ömürbekov’a ‘Üstün Hizmet Belgesi’ vermesi sürpriz oldu.

 

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Türkiye Gazeteciler

Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Festival Direktörü Turan Şahin seçki sonrası

Manas TV’de Üniversite öğretim görevlisi Dr. Bülent Namal’ın sunduğu programa konuk oldu.

 

türk dünyası belgesel yarışması ödülü Artıkpay Süyündükov göç ile ilgili görsel sonucu

 

 

İstişare Toplantısı  30 Kasım 2016

 

 

5 ülke 7 şehirde organize edilen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 2016 yılını 30.11.2016

tarihinde Saat 15:00’te Grand Hotel de Pera’da yaptığı İstişare Toplantısıyla kapattı.

 

Kırgızistan Eski Kültür Bakanı ve Milletvekili Sadık ŞerNiyaz, Azerbaycan Milletvekili

ve Matbuat Şurası Başkanı Eflatun Amaşov, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel

Müdürlüğü daire başkanlarından Enver Arslan, TRT İstanbul Bölge Müdürü Abdülhamit

Avşar, Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanı Yılmaz Karaca, Ünlü Türkmen

Yönetmen Hocakulu Narlıyev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Zeynel

Koç, Türk Halkları Medeniyetleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ve davetli çok

sayıda kıymetli kültür adamı Dönem Sonu İstişare Toplantısı’na katılarak Türk Dünyası

Belgesel Film Festivali’nin 2016 faaliyetlerini ve sonrasını değerlendirdi. Toplantıda festivalin

sonraki yılları şekillendirilerek yeni kararlar alındı.

<Bu yazı 1094 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
YUKARI